REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ESN SGH Shop

 

SPIS TREŚCI:

      I.        Postanowienia ogólne

     II.        Warunki i czas realizacji zamówienia

   III.        Ceny produktów i koszty przesyłki

   IV.        Forma płatności za zamówienia

     V.        Prawo do odstąpienia od umowy

   VI.        Dane osobowe i polityka prywatności

  VII.        Postanowienia końcowe

 

Dział I. Postanowienia ogólne

1.     Dostępny pod adresem www.esnsgh.pl/shop sklep internetowy prowadzony jest przez Stowarzyszenie ESN SGH, zarejestrowane w KRS pod nr 0000792796, (zwany  dalej Właściciel lub Sklep)

2.     Dane adresowe / kontaktowe: ESN SGH Al. Niepodległości 162/66A; 20-554 Warszawa, NIP: 5213870466, Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mailowy: board.sgh@esn.pl

3.    Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż stacjonarną artykułów za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż w siedzibie stowarzyszenia zlokalizowanej pod adresem: Al. Niepodległości 162/66A; 20-554 Warszawa 

4.     W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

·posiadanie dostępu do Internetu, 

·posiadanie adresu e-mail, 

·zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 9.0 i nowszej albo Chrome lub Safari),

 ·akceptacja plików cookies

 ·włączona obsługa JavaScript

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

1.    Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

2.    Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji

3.    Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów w siedzibie Stowarzyszenia w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 lub innym terminie po wcześniejszym skontaktowaniu oraz umówieniu ze Sklepem poprzez wiadomość mailową na shop.sgh@esn.pl z wyłączeniem produktów inaczej określonych na stornie internetowej. 

4.    Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

5.    Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże: 

 

·dane potrzebne do realizacji zamówienia,

·zamówione produkty, 

·sposób dostawy (poczta polska, firma kurierska, paczkomaty, stacja z paczką, odbiór osobisty), 

·sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

 

6.    Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

1.    Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub EURO

 

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

1.    Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać: 

·osobiście, gotówką w momencie odbioru towaru, 

·on-line za pomocą systemu PayPal

 

Dział V. Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 godzin od daty wydania produkt. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

2.    Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail board.sgh@esn.pl lub na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne).

3.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną

4.    Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

5.    Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru, lub przed rozpoczęciem wydarzenia w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są bilety, vouchery lub inne artykuły uprawniające do wstępu na wydarzenia organizowane przez ESN SGH.

6.    Koszt zwrotnego dostarczenia towaru obciąża konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wymuszone z winy Właściciela

 

 

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

1.    Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie ESN SGH z siedzibą: Al. Niepodległości 162/66A; 20-554 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

·w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, 

·w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, 

·w związku z korespondencją mailową, 

·dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu

2.    Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane klientów: 

·imię i nazwisko, 

·adres e-mail, 

·nr telefonu

3.    Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu. 

4.    Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). 

6.    Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

7.    Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie

 

                                                      Dział VII. Postanowienia końcowe

1.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce strony głównej sklepu www.esnsgh.pl/shop

2.     Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. 

3.     Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. 

4.    Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu. 

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego