International Jobs in Poland

International Jobs in Poland to strona na portalu Facebook, na której publikujemy oferty pracy dla ludzi posługujących się językami obcymi w Polsce. Głównym celem projektu jest poszerzenie perspektyw zawodowych dla osób mieszkających w naszym kraju i znających języki obce w stopniu profesjonalnym. Oferty skierowane są do studentów oraz wszystkich osób poszukujących zarówno stałego, jak i tymczasowego zatrudnienia. Współpracowaliśmy lub współpracujemy nadal z takimi firmami, jak: State Street, Capgemini, Diebold Nixdorf, Toolbox for HR, Uber, Wawel i wieloma innymi. Nasza działalność nastawiona jest na profesjonalizm i efektywność, a dzięki naszym ofertom wielu osobom z Polski i z zagranicy udało się znaleźć pracę, której poszukiwali.

PARTNERZY PROJEKTU