NASZ ZESPÓŁ

Unity in diversity, diversity in unity

Erasmus Student Network SGH to jedna z wielu organizacji działających przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naszym głównym zadaniem jest pomoc zagranicznym studentom w adaptacji na uczelni, poznawaniu nowego miejsca i odkrywania polskiej kultury.

Na codzień współpracujemy z Centrum Programów Międzynarodowych, organem uczelnianym, który dopełnia wszelkie formalności związane z wymianami studenckimi. Co semestr przyjeżdża do nas od 250 do 350 studentów zagranicznych. Okres przed i tuż po ich przyjeździe jest dla nas najintensywniejszy – codziennie pomagamy co najmniej jednemu erasmusowi. 

Wyróżniamy się naszą otwartością i życzliwością w kontaktach z innymi. W naszym motto zawarty jest również wzajemny rozwój i pomoc członkom w osiąganiu ich osobistych celów. 

Realizowane przez nas projekty to możliwość poznania nowych ludzi, rozwoju umiejętności, doskonalenia języków i przygotowywania do przyszłej pracy w zespole na poziomie biznesowym.

Stale staramy się podnosić jakość pracy w naszej organizacji, co pozwoliło nam wytworzyć środowisko, które symuluję działalność średniego przedsiębiorstwa, a nasza praca co semestr doceniana jest przez kolejne roczniki studentów. 

Zarząd ESN SGH

Dominika Przybyłek

Przewodnicząca
mail: president.sgh@esn.pl

Oliwia Zięba

Członkini Zarządu ds. Zarządzania Projektami
mail: pm.sgh@esn.pl

Tomasz Czarnocki

Członek Zarządu ds. Administracji
mail: admin.sgh@esn.pl

Zofia Lashmann

Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
mail: hr.sgh@esn.pl

Patrycja Szypulska

Członkini Zarządu ds. Finansów
mail: treasurer.sgh@esn.pl

Oskar Muraszko

Członek Zarządu ds. Relacji Zewnętrznych
mail: pr.sgh@esn.pl

Członkowie honorowi ESN SGH

Pola Duchowska

Członkini Honorowa

Andrzej Kasianiuk

Członek Honorowy

Edyta Kielek

Edyta Kielek

Członkini Honorowy

Emilia Baczewska

Członkini Honorowa

Jan Sobieski

Członek Honorowy

Piotr Kleszczewski

Piotr Kleszczewski

Członek Honorowy