HISTORIA

Za początek istnienia naszej organizacji można uznać powstanie pierwszej sekcji
ESN w Polsce (ESN Warsaw) w maju 1994 roku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nazwę ESN SGH przyjęliśmy w 1998 roku, wraz z powstaniem kolejnych sekcji w Warszawie i całej Polsce. Funkcjonowanie naszej organizacji opierało się w tym czasie na pomocy studentom zagranicznym we współpracy z odpowiednimi organami uczelni, co robimy po dziś dzień.

W 2003 odbyło się pierwsze spotkanie o skali ogólnopolskiej z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego naszej sekcji, Artura Orłowskiego i przewodniczącego ESN Gdańsk, Michała Zasady. Na spotkaniu powołano również pierwsze projekty o zasięgu ogólnopolskim, których inicjatorem było ESN SGH – m.in.: Tandem oraz ESNcard, który następnie został mianowany na projekt międzynarodowy i obecnie stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania naszej organizacji w całej Europie.

W 2005 roku wraz z oficjalnym zarejestrowaniem Stowarzyszenia ESN Polska staliśmy się częścią organizacji ogólnopolskiej, która obecnie posiada pod sobą 27 sekcji w wielu miastach w Polsce.

Początkowo działalność ESN SGH opierała się głownie na pomaganiu zagranicznym studentom zaadaptowania się w nowym środowisku. Jednak z biegiem czasu i rosnącą liczbą przyjeżdżających erasmusów, nasza organizacja rozwinęła swoją działalność zarówno w kierunku umożliwienia studentom zagranicznym rozwoju i poznawania polskiej kultury (ESNcard, Buddy, ESN Travel, Summer University Warsaw, International Dinner) jak i o projekty merytoryczne i rozrywkowe, ukierunkowane na studentów naszej uczelni (Down to Business, Found your Future), uczniów szkół średnich (Projekt Nauka, Kierunek Ekonomia) oraz społeczności lokalnej (Manufaktura Kultury)