ESN POLSKA

Organizacja Erasmus Student Network została utworzona 16 października 1989 roku w Gandawie, w Belgii. ESN reprezentowane jest przez 528 lokalnych sekcji z 40 krajów europejskich. Obecnie w Polsce działa 31 lokalnych sekcji ESN, których wolontariusze każdego roku pomagają ok. 11 tys. studentom zagranicznym przyjeżdżającym do naszego kraju.

Pierwsza sekcja ESN w Polsce powstała w maju 1994 roku przy Szkole Głównej Handlowej – ESN Warsaw. Polska stała się w tym czasie pełnoprawnym członkiem ESN i już wtedy posiadała National Representative, mimo posiadania członkostwa jedynie programu Tempus (pomocowego programu UE, którego celem było wspieranie współpracy między uczelniami z krajów UE i krajów partnerskich), a nie programu Erasmus. W 1995 roku utworzone zostały w Polsce dwie nowe sekcje, tj. ESN Łódź oraz ESN Kraków.

Kolejne sekcje lokalne powstawały stopniowo – w 1998 roku (ESN przy Akademii Medycznej w Warszawie) i w 2001 roku (ESN SGH w Warszawie, ESN Gdańsk przy Politechnice Gdańskiej, oraz ESN UJ przy Uniwersytecie Jagiellońskim). Wtedy też pojawiła się idea współpracy na poziomie ogólnopolskim pomiędzy sekcjami lokalnymi. Inicjatorami pomysłu byli Artur Orłowski (Przewodniczący sekcji ESN SGH Warszawa) i Michał Zasada (Przewodniczący sekcji ESN Gdańsk). Pierwsze ogólnopolskie spotkanie sekcji ESN (National Platform) odbyło się w Gdańsku w terminie 09.05.2003-11.05.2003 – od tego czasu NP odbywa się dwa razy w roku.

W czasie NP Gdańsk 2003 powołano również pierwsze projekty o zasięgu ogólnopolskim. Były nimi:

  • ESNcard, którego inicjatorem był ESN SGH Warszawa. Wraz z analogicznymi inicjatywami podejmowanymi we Włoszech i Austrii, ESNcard stał się podstawą do realizacji projektu w skali ogólnoeuropejskiej w 2004 roku.
  • ESN Travel, który powstał dzięki ESN Gdańsk. Projekt przewidywał stworzenie bazy danych dot. przygotowanych przez sekcje lokalne planów wycieczek wraz z cennikami. Plany te miały być wykorzystywane później również przez studentów z innych miast.

Tandem był kolejnym pomysłem ESN SGH Warszawa. Tandem to z założenia platforma wymiany informacji dotyczących osób chętnych do wzięcia udziału w wymianie językowej.

W grudniu 2005 roku odbyło się pierwsze Section Presidents’ Meeting (PM). Ponadto 13 grudnia tego roku Stowarzyszenie ESN Polska zostało oficjalnie zarejestrowane. Od tego czasu, Stowarzyszenie podejmuje kolejne przedsięwzięcia, które doceniane są również na poziomie międzynarodowym. Pierwszą polską inicjatywą, która w 2010 roku została wybrana przez The Council of National Representatives (CNR) w Warszawie na projekt międzynarodowy, był przedstawiony w maju 2008 roku w Katowicach projekt SocialErasmus. Jego autorkami były Justyna Adamiec (ESN UJ) i Magdalena Pawełczyk (ESN UŁ). Kolejnym przykładem aktywności Stowarzyszenia ESN Polska może być projekt zawodów sportowych ESNOLYMPICS (obecnie National Erasmus Games), który już w 2013 roku odbył się na poziomie międzynarodowym.