ESN INTERNATIONAL

Students helping students

Erasmus Student Network (ESN) to największe stowarzyszenie studenckie w Europie. Powstało 16 października 1989 r. i zostało prawnie zarejestrowane w 1990 r. w celu wspierania i rozwijania wymiany studentów.

Jesteśmy obecni w ponad 1000 instytucji szkolnictwa wyższego z 39 krajów, a nasza sieć stale się rozszerza. Mamy około 13 000 aktywnych członków, którzy opiekują się studentami międzynarodowymi.Dodatkowo ESN angażuje około 40 000 młodych ludzi oferujących swoją pomoc około 350 000 studentom zagranicznym rocznie.

ESN w szkolnictwie wyższym:

 • oferowanie pomocy 350 000 studentom rocznie
 • 13 000 aktywnych członków (dodatkowo 34 000 wolontariuszy poza organizacją)
 • średnio rocznie nasza pomoc rośnie o 12% od 2005 r.
 • ESN działa na trzech poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

ESN działa na rzecz stworzenia bardziej mobilnego i elastycznego środowiska edukacyjnego, wspierając i rozwijając wymianę studentów z różnych poziomów i zapewniając doświadczenie międzykulturowe również tym studentom, którzy nie mogą uzyskać dostępu do wymiany za granicą („internacjonalizacja w domu”).

Cele i zasady

Podsumowując, ESN:

 • działa w interesie studentów zagranicznych
 • działa na rzecz poprawy społecznej i praktycznej integracji studentów międzynarodowych
 • reprezentuje potrzeby i prawa międzynarodowych studentów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • dostarcza istotnych informacji o programach mobilności
 • motywuje uczniów do studiowania za granicą
 • reintegruje studetów przyjeżdżających z wymiany
 • przyczynia się do poprawy i dostępności mobilności studentów
 • dba o swoich członków
 • ceni wolontariat i aktywne obywatelstwo

Dla kogo jesteśmy?

Studenci wracający z wymiany

Studenci, którzy wracają z wymiany, są wspierani w procesie reintegracji w swoich krajach ojczystych, utrzymując kontakt z międzynarodowym środowiskiem. Wiele lokalnych sekcji jest tworzonych przez studentów, którzy byli na wymianie, często dlatego, że mieli dobre doświadczenia z tego okresu lub ponieważ odczuwali brak pomocy podczas pobytu w obcym kraju. Rozumieją również lepiej problemy i wyzwania w obcym środowisku.

Studenci na wymianie

Jednak główny nacisk ESN jest położony na studentów będących obecnie na wymianie, którzy często napotykają problemy (i czują się opuszczeni) w nowych środowiskach. Dlatego ESN oferuje pomoc w akademickim, społecznym i praktycznym procesie integracji. Odbywa się to głównie poprzez działania w sekcjach lokalnych, które obejmują wydarzenia kulturalne i społeczne, takie jak wycieczki do różnych miejsc w kraju, wieczory filmowe, projekty językowe, międzynarodowe festiwale żywności i ostatnie, ale nie mniej ważne, imprezy. Ponadto wiele sekcji wprowadziło systemy mentorskie, które pomagają międzynarodowym studentom głównie w integracji akademickiej i praktycznej.

ESN dostarcza również istotnych informacji i zachęca studentów wybierających się na wymianę do zdobycia międzynarodowego doświadczenia i uzyskania odpowiedniego wglądu w różne kultury.

Causes of ESN:

Culture

Education & Youth

Enviromental Sustainability

Health & Well-being

Skills & Employability

Social Inclusion