Wielonarodowy projekt, który powstał w 2010 roku. Główne cele to:

  • Tworzenie ESN bardziej dostępnego dla niepełnosprawnych studentów na wszystkich poziomach jego działalności
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę

ExchangeAbility wzbogaca międzynarodowe doświadczenie studentów poprzez organizację wydarzeń wskazujących problemy oraz metody ich rozwiązywania. Dzięki projektowi studenci stają się bardziej świadomi i empatyczni.

Projekt ma zapewnić równe szanse studentom niepełnosprawnym do udziału w programie Erasmus +, zapewniając im niezbędne narzędzia do lepszego informowania o ich prawach, procedurach i usługach wsparcia, do których są uprawnieni. 

Oficjalna strona: https://mapped.eu