SocialErasmus

SocialErasmus jest inicjatywą mająca na celu zaangażować studentów biorących udział w Programie Erasmus w Polsce w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integracje z innymi grupami społecznymi m.in. poprzez pomoc charytatywną, a tym samym poznanie Polski jako całości.

Poprzez projekt SocialErasmus chcielibyśmy, aby pobyt na Erasmusie był również inspiracją na dalsze życie oraz dawał możliwość spełnienia się na wyjeździe.