NASZ ZESPÓŁ

Unity in diversity, diversity in unity

Erasmus Student Network SGH to jedna z wielu organizacji działających przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naszym głównym zadaniem jest pomoc zagranicznym studentom w adaptacji na uczelni, poznawaniu nowego miejsca i odkrywania polskiej kultury.

Na codzień współpracujemy z Centrum Programów Międzynarodowych, organem uczelnianym, który dopełnia wszelkie formalności związane z wymianami studenckimi. Co semestr przyjeżdża do nas od 250 do 350 studentów zagranicznych. Okres przed i tuż po ich przyjeździe jest dla nas najintensywniejszy – codziennie pomagamy co najmniej jednemu erasmusowi. 

Wyróżniamy się naszą otwartością i życzliwością w kontaktach z innymi. W naszym motto zawarty jest również wzajemny rozwój i pomoc członkom w osiąganiu ich osobistych celów. 

Realizowane przez nas projekty to możliwość poznania nowych ludzi, rozwoju umiejętności, doskonalenia języków i przygotowywania do przyszłej pracy w zespole na poziomie biznesowym.

Stale staramy się podnosić jakość pracy w naszej organizacji, co pozwoliło nam wytworzyć środowisko, które symuluję działalność średniego przedsiębiorstwa, a nasza praca co semestr doceniana jest przez kolejne roczniki studentów. 

Zarząd ESN SGH

Wojciech Augustyniak - Przewodniczący Zarządu

Wojciech Augustyniak

Przewodniczący
mail: president.sgh@esn.pl

Weronika Ryszkowska - Członkini Zarządu ds. Zarządzania Projektami

Weronika Ryszkowska

Członkini Zarządu ds. Zarządzania Projektami
mail: pm.sgh@esn.pl

Adam Dobrzański

Członek Zarządu ds. Administracji
mail: admin.sgh@esn.pl

Aleksandra Bieńka - Cżłonkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Aleksandra Bieńka

Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
mail: hr.sgh@esn.pl

Jakub Kołodziej - Członek Zarządu ds. Finansów

Jakub Kołodziej

Członek Zarządu ds. Finansów
mail: treasurer.sgh@esn.pl

Dominka Przybyłek - Członkini Zarządu ds. Relacji Zewnętrznych

Dominika Przybyłek

Członkini Zarządu ds. Relacji Zewnętrznych
mail: pr.sgh@esn.pl

Członkowie honorowi ESN SGH

Pola Duchowska

Członkini Honorowa

Andrzej Kasianiuk

Członek Honorowy

Emilia Baczewska

Członkini Honorowa

Jan Sobieski

Członek Honorowy