Karolina Białecka

Członek zarzadu ds. Zasobów ludzkich

hrmanager.sgh.esn@gmail.com

Pola Furmaniak

Przewodnicząca

president.sgh@gmail.com

Mikołaj Kłos

Członek zarzadu ds. Finansów

treasurer.sgh@gmail.com

Aleksandra Krzysiek

Członek zarzadu ds. Promocji

pr.sgh.esn@gmail.com

Marta Nowak

Wiceprzewodnicząca

vicepresident.sgh.esn@gmail.com