Jędrzej Sitko

Członek zarzadu ds. Zasobów ludzkich

hrmanager.sgh.esn@gmail.com

Emilia Baczewska

Przewodnicząca

president.sgh@gmail.com

Dominik Matuszewski

Członek zarzadu ds. Finansów

treasurer.sgh@gmail.com

Aleksandra Kasiak

Członek zarzadu ds. Promocji

pr.sgh.esn@gmail.com

Joanna Niestępska

Wiceprzewodnicząca

vicepresident.sgh.esn@gmail.com