Członkowie sekcji ESN SGH 2 razy do roku wyjeżdzają na wyjazd integracyjno – szkoleniowy. W ciągu dnia prowadzone są liczne szkolenia z zarządzania czasem, fundraisingu czy PR-u. Cały wyjazd ma także na celu jak najlepszą integrację członków. Organizujemy szereg różnych aktywności.