Program, który ma na celu przydzielenie studentom SGH jednej lub kilka osób z zagranicy w celu pomocy i odpowiedzi na pytania z życia codziennego. Celem jest także zawiązanie przyjaźni międzynarodowych, ułatwienie załatwiania formalności związanych z przyjazdem do Polski oraz pomoc w pierwszych dniach po przyjeździe (np. odebranie z lotniska). Każdy student z wymiany dostaje przydzielonego Mentora, który jest za niego odpowiedzialny. Podczas każdego semestru do SGH przyjeżdża kilkaset studentów w ramach wymiany.