6 KROKÓW DO WYJAZDÓW

 • Zdaj testy językowe
 • W styczniu wypełnił na stronie CPM formularz z danymi osobowymi oraz ustal listę uczelni w preferowanej kolejności (max. 16)
 • Cierpliwie czekaj na wyniki przydziałów
 • Po zaakceptowaniu przydziału zbierz wymagane dokumenty (dokładne informacje na stronie CPM
 • Koniecznie wszystkie przedmiotu z poprzedzających semestrów.
 • Wyjedź i ciesz się pięknym i beztroskim życiem Erasmusa J

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+ należy:

 • Być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmus dla szkolnictwa Wyższego
 • Być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra, doktora – zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym

Będą dopiero na 1. semestrze można brać udział w rekrutacji aby wyjechać na drugim roku. J

KIEDY I NA ILE MOŻESZ WYJECHAĆ NA WYMIANĘ?

 • musisz mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich lub magisterskich
 • w ramach programu Erasmus+ można wyjechać nawet kilka razy, ale łączny pobyt na wymianie nie może przekraczać 12 miesięcy
 • na wymianie można przebywać 3-12 miesięcy

KWALIFIKACJE

O tym, kto zakwalifikuje się na wymianę, decyduje ilość uzyskanych punktów w następujących kategoriach:

Składnik oceny Ilość punktów
Średnia 0-40
Znajomość języków obcych 0-40
Działalność studencka 0-20
Max. liczba punktów 100

Przeliczniki znajdziecie na stronie CPM.

LEO:

Julia Guniewicz
nr tel: 733 856 596
email: julia.gunevic@gmail.com

 

Link do strony Facebook’u WYJAZDY ERASMUS+ :

https://www.facebook.com/groups/149176352362514/?ref=br_rs