Down to Business to projekt, który skupia się na organizowaniu spotkań w siedzibach największych warszawskich korporacji oraz wycieczek do ważnych instytucji polskiej kultury i polityki. Celem wydarzeń jest przybliżenie zagranicznym studentom realiów polskiej gospodarki jak również pokazanie miejsc ważnych dla funkcjonowania i tradycji naszego kraju. Na każdym zorganizowanym wyjściu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach o różnorodnej tematyce, poznania pracowników danej firmy oraz porozmawiania z nimi. W trakcie eventów studenci poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności. Mają także okazję przybliżyć się do potencjalnego pracodawcy oraz zostawić swoje CV w dziale HR. Ze względu na rosnącą rolę międzynarodowych firm na rynku krajowym projekt cały czas się rozwija.