CO ZYSKUJESZ WYJEŻDŻAJĄC NA WYMIANĘ

  • Doskonalenie języka obcego
  • Poznawanie nowych ludzi
  • Poznanie kultury innego kraju
  • Sprawdzenie się w nowej sytuacji i otoczeniu
  • Wzbogacenie CV
  • Zostanie ambasadorem Polski i swojej uczelni na świecie
  • Przeżyć przygodę J