Discover Europe to jeden z największych w Europie konkurs fotografii studenckiej. Zainicjowany przez uczniów SGH zyskał rangę projektu ogólnopolskiego (zaangażwane w promocje 42 uczelnie wyższe). Co roku liczba zgłoszeń osiąga ponad 3000 zdjęć. W imię idei przyświecającej ESN, Discover Europe tworzy niepowtarzalną platformę dla wymiany fotograficznych wrażeń, wizji i inspiracji, niezależnie od narodowości. Istotą konkursu jest uchwycenie oblicza współczesnej Europy widzianej oczami jej młodych mieszkańców, gdyż to oni będą kształtować przyszły obraz naszego kontynentu. Discover Europe już dziś daje im niezwykłą szansę przekazania tych wrażeń i nawiązania międzynarodowego dialogu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć w trzech kategoriach (wkrótce zostaną ogłoszone), czym co roku zajmuje się jury złożone z profesjonalnych fotografów i podróżników.

Więcej informacji na stronie:

http://discovereurope.esn.pl/

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Discover.Europe/

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/discover.europe/