Program Buddy zajmuje się organizacją aktywności integracyjnych, kulturalnych i rozrywkowych podczas czasu wolnego studentów zagranicznych. Umożliwia on studentom zagranicznym szybszą integrację zarówno między sobą jak i ze środowiskiem studenckim w Polsce. Podczas eventów organizowanych w ramach sekcji Buddy mają oni możliwość poznania lepiej polskiej kultury, kuchni oraz języka. W trakcie semestru wydarzenia odbywają się zazwyczaj 1-2 razy na tydzień. Dzięki temu studenci zagraniczni mogą wziąć udział w wielu różnych aktywnościach, jak kręgle, lepienie pierogów, zwiedzanie Warszawy itd. Sekcja Buddy jest ważną częścią organizacji, gdyż za jej pośrednictwem ESN SGH pomaga zagranicznym gościom lepiej zaaklimatyzować się w Polsce, a tym samym wypełnia swoją misję.