100+

100+

100 +Aktywnych członków

400+

400+

400+ Studentów wymiany ERASMUS+

30+

30+

30+ projektów w roku

450+

450+

450+ sekcji w Europie